ADR

ADR tanácsadó

Azoknak a cégeknek, akik az ADR hatálya alá tartoznak, ADR tanácsadó alkalmazása kötelező, amennyiben meghaladják az ADR-ben meghatározott korlátokat ill. fő vagy kiegészítő tevékenységi körébe tartozik a veszélyes áru szállítása, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást, a szállítás során történő ideiglenes tárolást, az áru becsomagolását ill. a be- és kirakodást.

Az ADR tanácsadó alkalmazása jogszabályi kötelezettség mindazon vállakozásoknál, amelyek veszélyes áru(t)/hulladékot

 • szállítmány feladói vagy címzettjei
 • szállítanak/fuvaroznak vagy szállítmányoznak
 • szállításában be- vagy kirakodási mûveleteket vagy raktározási tevékenységet végezne;
 • szállító jármûvet töltenek vagy ürítenek
 • áru csomagolását végzik
 • szállítanak vagy szállítmányoznak

Az ADR tanácsadó, biztonsági tanácsadó feladatai

Az ADR tanácsadó figyelemmel kíséri, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, tanácsot ad a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően. Éves jelentés készítésére is szükség lehet a vállalkozás vezetői, az illetékes hatóság számára a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni, - elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban előírt adatszolgáltatást a KSH számára.

A feladatok közé tartozik, hogy figyelemmel kísérje az érintett tevékenységre vonatkozóan a végrehajtást és az ezzel kapcsolatos eljárásokat is. Fontos a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartása, a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelmények figyelembe vétele.

A veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzése különösen nagy prioritást kell hogy élvezzen, hiszen a munkabiztonságot és a szállítandó anyagok sérülésmentességét mindig szem előtt kell tartani. Ebből következően az alkalmazottak megfelelő képzését, és a képzésről szóló jelentéseket naprakészen kell tartani, ellenőrizni kell az okmányok őrzését, nyilvántartását. A tanácsadó figyelemmel kíséri, hogy a veszélyes áruk szállításában, ki- és berakásában részt vevo alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak-e. Tudatosítani kell a dolgozókkal, hogy veszélyes anyagokkal dolgoznak, ennek megfelelően az ezeket szolgáló intézkedések meghozatalát is ellenőrzi.

A tanácsadóhoz tartozik a szállítás vagy a ki- és berakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszélyelhárítási eljárások alkalmazásának, a szállítás vagy a ki- és berakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítésének, illetőleg amennyiben szükséges, jelentés készítésének figyelemmel kísérése.
Elmondható tehát, hogy fontos a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazása.

Az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor, igénybevételekor is elengedhetetlen az ADR tanácsadó bevonása, hiszen számos jogszabálynak kell megfelelni.

Nem utolsó sorban a tanácsadó szemmel tart olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek biztosítják, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók, továbbá amelyek a ki- és berakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják.

ADR tanácsadó minőségünkben képesítésünk közúti alágazatra és az alábbi veszélyességi osztályokra érvényes:

ADR
 • 2.: gázok
 • 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9
 • 3.: gyúlékony folyékony
 • 4.1: gyúlékony szilárd, önreaktív és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
 • 4.2: öngyulladásra hajlamos
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ
 • 5.1: gyújtó hatású (oxidáló)
 • 5.2: szerves peroxidok
 • 6.1: mérgezõ
 • 6.2: fertõzõ
 • 8.: maró
 • 9.: különféle veszélyes anyagok és tárgyak
 • 3. osztály UN 1202, 1203, 1223 és 1863 azonosító számú anyagok:
  • UN1202: gázolaj, dízelolaj vagy könnyû fûtõolaj
  • UN1203: motorbenzin, benzin vagy gazolin
  • UN1223: kerozin
  • UN1863: tüzelõanyag repülõgép turbinamotorhoz

ADR tanácsadó szolgáltatás a Pro-MEES Kft-nél

ADR tanácsadó kollégáink magas felkészültséggel rendelkeznek, folyamatosan képzéseken vesznek részt, illetve maguk is oktatnak, publikálnak. Azon cégeknek válhat szükségessé szolgáltatásunk, akik valamilyen módon az ADR hatálya alá tartoznak, azaz a tanácsadó alkalmazása elkerülhetetlen számukra. Amennyiben Önnek szükséges ezen szolgáltatás igénybevétele, kérjen tőlünk árajánlatot.

Elmondható tehát, hogy azok a cégek, akik veszélyes áru szállításával foglalkoznak, nem hagyhatják figyelmen kívül az ADR tanácsadó által támasztott követelményeket. Amenniyben biztonsági tanácsadóra van szüksége, kérjen bővebb felvilágosítást elérhetőségeink valamelyikén.